Bio Recycling A/S

- Sourcing, lagring og levering af organiske biprodukter

Om os

Med afsæt i dyb markedsindsigt for organiske biprodukter, og ejerskab af havnelagre i Hvide Sande og Hirtshals med tankkapacitet på mere end 28.000 m3 er Bio Recycling det naturlige bindeled mellem producenter af biprodukter og aftagere heraf. 


Bio recycling er skabt af aktører på begge sider af bordet. Vi er derfor garant for at produktionen af primærprodukter aldrig standses, fordi biprodukterne står i vejen. Vi har dyb respekt for at biprodukter aldrig må koste på produktionen af et primærprodukt.

På den anden side af bordet står aftagerne af biprodukterne. Her har vi via vores dybe indsigt i produktionen af eks. biogas ligeledes stor respekt for at biprodukternes karakter skal matche fabrikkernes forskellige karakteristika. 


Bag selskabet står Rygaard Fisketransport, Jeppe Jørgensen, Kent Frydkjær og Kenneth Hansen. Jeppe og Kenneth har i en årrække været beskæftiget i biogasbranchen. Rygaard Fisketransport og Kent Frydkjær har deres afsæt i den maritime industri og råder ligeledes over en flåde på mere end 100 lastbiler og mere end 300 trailere.

Vores services

Organiske biprodukter


Adgang til en lang række biprodukter. Både konventionelle, økologisk egnede, økologiske biprodukter og produkter med affaldskode.

Havnelagre


Mere end 30 lagertanke med en samlet kapacitet på mere end 28.000 m3 fordelt på lokationerne Hirtshals og Hvide Sande.

Havnefaciliteter

Hirtshals


På havnen i Hirtshals råder vi over mere end 15 lagertanke med en samlet kapacitet på mere end 14.000 m3.


Niels Juels vej 18, 9850 Hirtshals

Hvide sande


På havnen i Hvide Sande råder vi over mere end 15 lagertanke med en samlet kapacitet på mere end 14.000 m3. I forlængelse haraf råder vi ligeledes over lagerhaller til opbevaring af pallevarer, sækkevarer eller andet.


Fabriksvej 13, 6960 Hvide Sande

Certificeringer

REDCert


Bio Recycling er pt. igang med certificering, således sporbarheden af vores produkter sikres.

GMP+


Bio Recycling er pt. igang med certificering, således at vores produkter også kan anvendes i foderindustrien.

Vores team

Kenneth Hansen

Adm. direktør


Kenneth er ansvarlig for selskabet samlede aktiviteter.


kh@biorecycling.dk

+45 5159 9811

Jeppe Møller Jørgensen

Salgschef


Jeppe er ansvarlig for indkøb og afsætning af vores produkter. Jeppe er ligeledes ansvarlig for optimering af selskabets logistik. 


jmj@biorecycling.dk

+45 5159 9819

Preben Thomsen

Driftschef


Preben er ansvarlig for vores lagerfaciliteter samt de procesanlæg vi råder over ude hos vores industrikunder.


prt@biorecycling.dk

+45 5141 6770

Susanne Dahl

Administration & analyse


Susanne er med sin baggrund som laborant ansvarlig for analyse af vores produkter. 

Susanne sikrer ligeledes fuld sporbarhed.


sd@biorecycling.dk

+45 9656 5075